PSZ POSlovanje

– PSZ POSlovanje/ (postavljeno 25.04.2022.)

PSZ POSlovanje 1.0.0 je elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR). To je aplikacija koja fiskalnim obveznicima omogućava prodaju dobara i usluga na prodajnim mestima (Point of Sale-POS). Rad u aplikaciji je jednostavan, a mogućost greške operatera svedena na minimum. Omogućeno je izdavanje svih vrsta fiskalnih i nefiskalnih dokumenata u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. Iz PSZ POSlovanje aplikacije mogu se izdati računi prodaje, avansni računi, predračuni i odgovarajuće kopije dokumenata, takođe je moguće koristiti mod obuka, koji je namenjen obuci operatera za izdavanje fiskalnih računa. Omogućeno je refundiranje po svim vrstama računa kako je predviđeno tehničkom dokumentacijom.
Moguće je izdavanje dnevnog izveštaja na kraju dana, o svim ostvarenim transakcijama u toku dana. Omogućen je uvid u izdate dokumente, štampa podataka o dnevnom prometu. Kupcima se može odobriti popust na odrđene artikle i izdati račun sa identifikacijom, za različite namene. Može se ograničiti pristup različitim delovima programa za određene grupe operatera (ukoliko je to potrebno).

Može se koristiti samostalno ili priključen na poslovni sistem BandD for Professionals. Predvidjen je za rad u Microsoft Windows operativnim sistemima, Windows XP SP3, Windows 7. Windows 8. Windows 10. Takodje, program može da se koristi i za štampanje preko starih fiskalnih uredjaja (fiskalnih printera ili kasa u režimu fiskalni printer), a i u nefiskalnom modu rada kao program za evidenciju prometa.

 Više podataka o ovom programskom paketu možete naći ako kliknete ovde

Besplatan download – Demo verzija 

Uputstvo za instalaciju i upotrebu (pdf)

Uputstvo za instalaciju (online)